Запитай

Железопътна индустрия

Възползвайте се от 30-дневната тестова фаза сега и се убедете в качеството на система. Groß..
Железопътният товарен транспорт става все по-популярен в Европейския Съюз. Така нареченият комбиниран (интермодален) железопътен транспорт набира все по-голяма популярност в логистичния бранш. Огромното увеличение на товарния железопътен транспорт води не само до огромна икономия на гориво, но и до драстично намаляване на въглеродните емисии.

Какви са предимствата на комбинирания транспорт?

Ниски транспортни разходи
Ниски въглеродни емисии
Възможност за транспортиране на голямо количество стоки
Намаляване на натоварването на пътната мрежа
Облекчаване на трафика и извеждане на товарния трафик извън пътната мрежа


За кого е подходяща нашата система?

Системата е подходяща както за държавни, така и за частни железопътни транспортни компании.
Транспортни и логистични компании.


Големите влакови композиции, превозващи стоки, се нуждаят от добра система за контрол и наблюдение.

Какви характеристики биха могли да бъдат набюдавани от железопътните предприятия с помощта на системата?


Точно местоположение на влаковата композиция
Точно местоположение на натоварените на влакова композиция ремаркета
Точен брой на натоварените ремаркета в една железопътна композиция
Точен брой на ремаркетата на терминала на товарене
Точен брой на ремаркетата на терминала за разтоварване
Усъвършенстван алгоритъм за прогнозиране на оставащото разстояние с наличното гориво (за дизелов локомотив)
Известия в реално време в зависимост от зададените параметри
Известия в реално време при натоварване на ремаркетата
Известия в реално време при разтоварване на ремаркетата
Известие в реално време при потегляне на ж.п. композицията
Гъвкави и персонализирани отчети според изискванията и заявките на клиента
Информационното табло за наблюдение дава възможността за следене на данните в реално време
Видео наблюдение на железния път и кабината на локомотива

С помощта на изключително интуитивния софтуер и приложение можете да наблюдавате местонахождението на влаковата композиция и натоварените на нея ремаркетата от всяка точка на света. С помощта на усъвършенствания алгоритъм можете винаги да предвидите времето на пристигане на композицията. По този начин не е необходимо камионите които транспортират ремаркетата да чакат дълго време на мястото на разтоварване от композицията.

Иновативният софтуер на КАСТ Инженеринг също така ви дава възможност като собственик на транспортна компания да наблюдавате местоположението на ремаркетата по време на пътуването според предварително зададени параметри. Чрез използването на иновативното телематично приложение на КАСТ Инженеринг се повишава оперативната ефективност както на железопътните компании, така и на логистичните фирми. Това помага за увеличаването на удовлетвореността на клиентите.

Как помага нашата система на логистичните компании?

Следене на точното местоположение на влаковата композиция в реално време
Установяване на местонахождението на натоварените на влакова компзиция ремаркета
Известия в реално време в зависимост от зададените предварително параметри
Гъвкави и персонализирани отчети в зависимост от изисквания зададени от клиента

Свържете се с нас! КАСТ Инженеринг!

Имате нужда от допълнителна информация за нашите продукти и решения?

Ние от КАСТ Инженеринг ЕООД сме винаги на разположение да отговорим на Вашите въпроси.

Позволете на нашите специалисти да Ви посъветват. Възползвайте се и тествайте нашите продукти в продължение на 30 дни напълно безплатно.